Ditt kredittkort vil bli belastet umiddelbart etter gjennomført handel. Din kredittkort regning/kontoutskrift vil vise teksten fargedelinser.no ved transaksjonen. Vi anbefaler deg å skrive ut betalingsbekreftelsen. 

All kundedata behandles konfidensielt og vil ikke bli utlevert eller solgt til andre parter.